Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти щодо здійснення абонентського надання послуг з навчання

Київ, Україна
10 січня 2021 року

Цей Договір, однією стороною в якому є фізична особа – підприємець Михальчишина Софія Леонідівна, фізична особа – підприємець відповідно до законодавства України, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка акцептувала пропозиції Виконавця (далі – Замовник), з іншого боку, разом – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), який є офіційною публічною офертою Виконавця, що адресована необмеженій кількості осіб для укладення Договору з будь-яким Замовником щодо реалізації навчання та супутніх послуг (далі – Послуги), що надаються http://karinalira.comПри замовленні та оплаті послуг Виконавця (http://karinalira.com) Замовник приймають умови цього Договору про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підписання Сторонами письмового примірника Договору.1.2. Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та є рівноцінним Договору, підписаному Сторонами.1.3. Акцептом Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.1.4. Акцептом цього договору публічної оферти вважається будь-яка з наступних дій:– факт замовлення Виконавцем послуг на сайті http://karinalira.com;– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках сайту http://karinalira.com.1.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.1.6. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично дає згоду на обробку (збір, зберігання, передачу третім особам) персональних даних, наданих йому в процесі укладання та виконання Договору відповідно до Політики обробки персональних даних від 10 грудня 2021 р. текст якого розміщено в Інтернеті за адресою http://www.karinalira.com.1.7. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується на отримання рекламних розсилок від Виконавця на адресу електронної пошти, вказану ним при проведенні оплати на Сайті Виконавця. Термін дії згоди - з моменту акцепту цього Договору до моменту відкликання згоди, яке надсилається на електронну адресу Виконавця: moc.liamg%40arilanirak.erac або moc.liamg%40anihsihclahim.aifos1.8 Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично підтверджує ознайомлення та згоду з умовами платіжної системи https://wayforpay.com, сервісів https://www.websiteplanet.com та https://softbook.app.1.9. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він не має права діяти, як зазначено в п. 1.4 Договору, і не має права користуватися Послугами за цим Договором.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ«Договір публічної оферти» – публічний договір, який розміщено на відповідних сторінках сайту http://karinalira.com«Акцепт» – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами;«Послуги» – послуга або кілька послуг у сфері навчання, які вказані на сайті Виконавця http://karinalira.com;«Замовник» – будь-яка фізична, юридична, самозайнята особа (включаючи нерезидента України), яка відвідала веб-сайт http://karinalira.com і прийняла цю Угоду;«Виконавець» – фізична особа-підприємець відповідно до законодавства України, яка надає послуги з навчання, а також інші навчальні та супутні послуги, які вказані у відповідному розділі сайту Виконавця http://karinalira.com;«Замовлення» – належним чином оформлена в електронному вигляді на сайті (або надіслана електронною поштою) заявка Замовника на отримання та/або оплату послуг за відповідною формою Виконавця, оплата якої здійснюється за реквізитами, зазначеними в п. 14 цього Договору.«Веб-сайт» - офіційний сайт Виконавця, включаючи всі його субдомени, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.karinalira.com«Платформа» – це автоматизована система для проведення навчання в інтерактивному режимі, яка використовується Виконавцем для надання послуг за Договором, виключні права на цю автоматизовану систему належать третій особі (https://softbook.app).«Вебінар» - тематичний тренінг, який проводиться в прямому ефірі для кількох Замовників одночасно. Замовник може прослухати та (або) переглянути таке навчання як в режимі реального часу, так і (або) шляхом перегляду відеозапису вебінару, якщо Виконавець надає відеозапис.«Відеоурок» - відеоролик, який представляє навчальний тематичний матеріал, що вивчається на Курсі та який завантажується на Платформу для дистанційного навчання Замовника за допомогою Інтернету та мультимедійних систем.«Методичні матеріали» — набір шаблонів, списків, документів і файлів у будь-яких форматах, розроблених або використовуваних Виконавцем для надання Послуг за Договором. «Навчальні матеріали» — відеоуроки, записи вебінарів, а також методичні матеріали, які використовуються Виконавцем у процесі надання послуг за Договором.«Курс» - навчальна послуга, в процесі надання якої Виконавець надає Замовнику комплект Методичних матеріалів, Відеоуроків, об’єднаних єдиною темою та сервісами.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з навчання, які вказані на сайті Виконавця (http://www.karinalira.com) із зазначенням плати, на умовах та в порядку, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити замовлені Послуги на умовах та в порядку, визначених цим Договором.3.2. Замовник і Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною або уявною угодою, здійсненою під впливом тиску або шахрайства.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ4.1. Виконавець зобов'язаний:– організовувати та забезпечувати належне надання Послуг до укладення Договору;– повно та об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на офіційному сайті http://www.karinalira.com;– надавати Замовнику Послуги, описані на офіційному сайті http://www.karinalira.com;– сумлінно та в повному обсязі виконувати умови цього Договору про надання Послуг Замовнику.4.2 Виконавець має право:– в односторонньому порядку визначати вартість будь-яких Послуг, що надаються, та змінювати умови цього Договору;– не перевіряти домашні завдання та не надавати зворотній зв'язок по ним Замовнику, який/яка придбав(ла) тариф Преміум, але не надіслав(ла) Виконавцю на перевірку домашні завдання Курсу до 1 жовтня 2022 року.– змінити Оферту, як зазначено в пункті 9.3 цього Договору;– публікувати та поширювати інформацію про хід, порядок і результати надання Послуг Замовником;– інші права відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА5.1. Замовник зобов'язаний:– ознайомитися з повною інформацією та умовами оплати та надання Послуг за цим Договором, яка розміщена на офіційному сайті Виконавця;– прийняти від Виконавця Послуги, запропоновані умовами Договору;– отримати та оплатити замовлення на умовах цього Договору;– самостійно налаштувати програмне, апаратне забезпечення та забезпечити стабільне підключення до Інтернету свого персонального комп’ютера таким чином, щоб можна було безперешкодно використовувати всі https://softbook.app, WhatsApp Messenger та інші сервіси, які використовуються під час надання послуги;– з моменту оплати Послуг перевіряти електронну скриньку, зазначену під час реєстрації на Платформі, в тому числі папку «Спам», на наявність повідомлень від Виконавця. У разі потрапляння надісланого Виконавцем повідомлення в папку «Спам», воно вважається отриманим Замовником, незалежно від того, чи прочитав його Замовник.5.2. Замовник має право:– розмістити замовлення на Послуги, зазначені на сайті http://www.karinalira.com;– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;– вимагати повернення коштів протягом двох тижнів після оплати Клієнтом Послуг або протягом 7 (семи) календарних днів після офіційного початку Курсу, якщо Клієнт оплатив Послуги за два або більше тижнів до офіційного початку Курсу;– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.5.3. Замовник не має права:– обходити технічні обмеження, встановлені на Платформі або Веб-сайті;– завантажувати Відеоуроки з Платформи;– створювати копії Веб-сайту, Об’єктів інтелектуальної власності, будь-яких матеріалів, до яких Замовник має доступ згідно з Договором, а також копіювати їх зовнішній дизайн;– Надавати третім особам доступ до Курсу, особистого облікового запису Платформ та будь-яких матеріалів, доступ до яких має Клієнт відповідно до Договору;– Копіювати Курс, поширювати його, передавати третім особам частково або повністю матеріали та зміст Курсу, а саме Відеоуроки, Методичні матеріали, записи Bебінарів.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ6.1. Клієнт робить замовлення у відповідному розділі Сайту, заповнюючи необхідні поля форми, натискає кнопку «Оплатити» та отримує підтвердження про успішне оформлення.6.2. Термін обробки Замовлення Виконавцем в залежності від виду Послуги становить від 1 до 5 робочих днів з моменту його оформлення на офіційному сайті Виконавця http://www.karinalira.com
7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПИТАННЯ ОПЛАТИ7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та вказується у відповідному розділі Веб-сайту http://www.karinalira.comЦіна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін усіх обраних Замовником Послуг.7.2. Оплата Послуг здійснюється:– перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;– оплата карткою будь-якого банку через офіційну платіжну систему Wayforpay (https://wayforpay.com).7.4. Моментом оплати Послуг вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.7.5. Замовник самостійно та за власний рахунок оплачує вартість сторонніх послуг, якщо це необхідно для отримання послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, комісія банку, доступ до мережі Інтернет та інші).
8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ8.1 Відповіді на всі питання, що виникають у процесі оплати та отримання Послуг, Замовник може дізнатися у Виконавця за контактною інформацією, зазначеною в п. 14 цього Договору, або за адресою електронної пошти: moc.liamg%40arilanirak.erac8.2. Факт отримання Замовником Послуг після оплати підтверджується наданням Замовнику 3-місячного доступу до Платформи з Відеоуроками та Методичними матеріалами.8.3. У разі незгоди Замовник може надіслати свої письмові заявку із запереченням або скан-копію у форматі .pdf з обов’язковим зазначенням причини повернення коштів протягом двох тижнів з моменту оплати Послуг або протягом 7 днів з моменту офіційного початку Курсу в якщо Клієнт оплатив Послуги за два або більше тижнів до офіційного початку Курсу.Після узгодження заявки Виконавцем грошові кошти у визначеній сумі протягом 5 (п’яти) робочих днів перераховуються на картку або банківський рахунок фізичної особи, з якого надійшла плата за Послуги.Із суми коштів, що підлягають поверненню Замовнику за його письмовою заявою, Виконавець утримує 10 (десять) відсотків суми для покриття витрат Замовника на обробку даних та розгляд заявки на повернення коштів.
9. ТРИВАЛІСТЬ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ9.1. Виконавець починає надавати Послуги згідно з цим Договором з дати початку надання Послуг.9.2. Договір діє на строк не менше нормативного терміну надання Послуг Замовником і набирає чинності з моменту оплати та діє до моменту отримання Замовником Послуг та повного розрахунку.9.3. Виконавець самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства України, визначає умови Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами.9.4. Виконавець має право в будь-який час змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, в тому числі правила надання та отримання Послуг, або відкликати Оферту. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення цих змін на офіційному Веб-сайті Виконавця, якщо не встановлено іншу дату внесення змін.9.5. Якщо замовлення на надання освітніх послуг не оплачено Замовником в повному обсязі протягом 3 (трьох) банківських днів, Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення про це Замовника.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.10.2. Усі суперечки, що виникають із цієї Угоди або у зв’язку з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.10.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.10.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, наданої Замовником. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в замовленні, несе Замовник.10.5. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору в разі надання Замовником при замовленні недостовірної та/або неповної інформації про себе, в тому числі контактної інформації (електронної пошти, телефону тощо), а також у разі ненадання Замовником нової контактної інформації (електронна пошта, телефон).10.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-яке ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику у разі виникнення будь-яких обставин, що виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, викликаних виною чи недбалістю Замовника та /або обставини, що виникли з вини чи недбалості будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання обставин непереборної сили).10.7. Претензії Замовника щодо надання послуг приймаються Виконавцем до розгляду електронною поштою. Усі претензії Замовник надсилає з електронної адреси, вказаної ним під час процедури оплати на Сайті, на електронну адресу Виконавця: moc.liamg%40anihsihclahim.aifos або moc.liamg%40arilanirak.erac10.9. Сторона, яка отримала претензію, повинна надати відповідь на неї протягом десяти календарних днів з дня її отримання.10.10. Досудовий порядок врегулювання претензій є обов'язковим для Сторін.
11. Згода на збір та обробку персональних даних11.1. Замовник добровільно дає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує, що він належним чином поінформований про свої права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також про мету персональних даних, обробки даних відповідно до Політики конфіденційності, опублікованої на сайті Виконавця http://www.karinalira.com.11.2. Будь-які персональні дані обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Виконавець забезпечує здійснення передачі та обробки персональних даних відповідно до вимог цього Договору, в межах Закону України «Про захист персональних даних».
12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ12.1. Форс-мажорні обставини в цьому Договорі означають будь-які обставини, які виникли проти волі або проти волі чи бажання Сторін і які неможливо передбачити чи уникнути, включаючи громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи розпорядження органів державної влади та адміністрації держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок чого на Сторони (або одну зі Сторін) поширюються додаткові зобов’язання чи обмеження, та які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.12.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і в цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права на компенсацію іншою Стороною можливих збитків. 12.3. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити про це іншу Сторону.12.4 Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПИТАННЯ13.1. Цей Договір є договором приєднання відповідно до статей 634, 642 Цивільного кодексу України та його умови є однаковими для всіх Замовників. Замовник добровільно укладає Договір:– повністю ознайомитися з умовами Оферти;– повністю розуміє предмет Оферти та умови Договору;– повністю усвідомлює значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.13.2. Приймаючи Договір, Замовник добровільно дає згоду на збір та обробку власних персональних даних для наступних цілей надання Послуг, а також надання інших супутніх послуг. Виконавець забезпечує здійснення передачі та обробки персональних даних відповідно до вимог цього Договору, в межах Закону України «Про захист персональних даних».13.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що вона має необхідну правоздатність, а також усі права та повноваження, необхідні та достатні для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.13.4. Одностороння зміна Замовником умов укладеного Договору або відмова Замовника від виконання умов укладеного Договору є неприпустимими, крім випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої Сторони.13.5. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово дозволено іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.13.6. Виключні та особисті немайнові права на Веб-сайт і будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Веб-сайті, а також на всі Відеоуроки та Методичні матеріали, до яких Замовник отримував доступ під час отримання Послуг Договору, належать Виконавцю (або третім особам, які надали Виконавцю право на їх використання) та захищаються чинним законодавством України.13.7. Будь-яка інформація, до якої Клієнт отримує доступ у зв’язку з отриманням Послуг за Договором, не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, поширена, перенаправлена, опублікована в електронній, паперовій чи іншій формі без додаткових угод чи офіційної письмової згоди Виконавця.13.8. У разі порушення Замовником пунктів 5.3., 13.7 Договору та/або Правил спільноти, зазначених у Додатку 1 до цього Договору, Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням Замовника протягом 3 календарних днів електронною поштою. У цьому випадку оплата Послуг не повертається і стягується з Замовника як штраф за порушення Договору.13.9. З усіх питань, не врегульованих Договором, Сторони керуються законодавством України.13.10. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.13.11. Угода діє на території всього світу.
14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Фізична особа-підприємець Михальчишина Софія ЛеонідівнаКод ЄДРПОУ - 3253101603Рахунок № UA283220010000026005320006104 в ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК, КИЇВ, УКРАЇНАМФО банку: 322001Платник єдиного податку третьої групи з 01.07.2019р.Адреса: м. Київ Святошинський район бульвар Кольцова, буд. 14-Е, кв. 140адреса електронної пошти: moc.liamg%40anihsihclahim.aifos Додаток 1 до Договору публічної офертина укладання абонентського договору надання послуг з навчання від 10.01.2021
Правила спільноти• Публікуйте контент, а с саме: фото, відео, текстові та аудіо повідомлення, для різноманітної аудиторії.Ми не дозволяємо публікувати зображення оголеного тіла. Це включає світлини й відео, а також контент, створений за допомогою цифрових засобів, що показують статевий акт, статеві органи та близьку зйомку повністю оголених сідниць. Також це включає певні світлини жіночих сосків. Зображення оголеного тіла на світлинах картин або скульптур також дозволені.
• Поважайте інших членів спільноти.Ми прагнемо розвивати доброзичливу й різноманітну спільноту. Ми видаляємо контент з імовірними загрозами або мовою ворожнечі, контент, націлений на приватних осіб із метою принизити або присоромити їх, персональну інформацію, призначену для шантажу або залякування, а також повторювані небажані повідомлення.
Ми не схвалюємо заохочення до насильства або напади на інших на основі їхньої раси, етнічної приналежності, національного походження, статі, роду, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, віросповідання, обмежених можливостей або хвороб. Нецензурна лексика та лайка також заборонені у спільноті. Саме тому ми будебомо видаляти такий контент та їх авторів із студентського чату Курсу, якщо нам про це повідомлять
• Підтримуйте середовище підтримки, не вихваляючи заподіяння собі тілесних ушкоджень.Ми хочемо розвивати спільноту, в якій піклуються одне про одного, ось чому заохочення або спонукання людей до самоушкоджень суперечить середовищу спільноти, і ми видалимо авторів/джерела такого контенту із студентського чату Курсу, якщо нам про це повідомлять. Ми також можемо видалити вміст, у якому ідентифікуються жертви або ті, хто пережив самоушкодження, якщо цільовим вмістом є напади чи гумор.